Vanliga frågor

Kan du stå upprätt i bilen med BEKS lådsystem?

Många skåpbilar har inte tillräckligt med höjd i lastutrymmet för att man ska kunna stå upprätt i dem. De många användarna av BEKS anser att man inte ska klättra och böja sig, utan ergonomiskt låta delarna och verktygen komma till dig.


blog3_beks2

Kan lådor öppnas på en upptagen parkeringsplats?

Många av BEKS-användarna har sina kunder i stadsområden. Valet av små bilar är uppenbart i staden. Parkering är ofta ett problem där. Därför får vi frågan om en låda kan öppnas när andra bilar står till vänster och höger, eller framför och bakom. Svaret är ja. Om du kan stå bakom den och öppna dörren kan även lådorna öppnas. Kanske inte alltid och under alla omständigheter 100 %, men i lådan längst bak hittar du inte de saker du behöver mest!

blog5_beks1

Hur mycket kan en låda laddas?

Varje låda kan belastas med 100 kg, jämnt fördelat över lådans yta.

Ovanpå lådsystemet kan hela lastkapaciteten minus BEKS-lådsystemets egenvikt lastas. Det fina är att den extra lasten inte längre blockerar åtkomsten till dina verktyg och delar!

blog4_beks2

Störs jag av den högre lyfttröskeln?

En del potentiella köpare är lite oroliga för en högre lyfttröskel. I själva verket måste de lyfta lite högre, beroende på vilken höjd utrustningen ska ha. Å andra sidan är avlastningen ergonomisk eftersom den gör det möjligt att lyfta i upprätt ställning.

blog3_beks1

Hur mycket fritt utrymme har jag med ett lådsystem?

På grund av den effektiva användningen av lastutrymmet är utrymmet ovanför lådsystemet faktiskt tillgängligt. Vad är det för nytta med "fritt utrymme" mellan väggskåpen, som i praktiken inte är fritt! Den används ju för att bära stege, dammsugare, hink och extra delar, vilket hindrar tillgången till egna verktyg och delar.

Vanligtvis är hela lastutrymmets bredd tillgänglig redan från den andra höjden ("höjd B"), eftersom hjulhusen försvinner under det upphöjda golvet.

foto3

Hur enkelt är lådsystemet?

BEKS lådsystem ser enkelt ut. Vi ser det som en komplimang! Inga lådguider på sidorna av lådorna. Damm, vatten och smuts kan alltså inte påverka systemets funktion. Och inga komplicerade låskonstruktioner heller, med pallar, fjädrar eller kablar. Vårt låssystem fungerar med hjälp av gravitationen.

foto_themapagina1

Kan du bygga om lådsystemet?

Så länge du håller dig inom en jämförbar storlek är det ofta möjligt att bygga om en befintlig interiör. Biltillverkarna utvecklar ofta sina skåpbilsmodeller utifrån Europalettens mått. Den har måtten 80 x 120 cm. Därför är det vanligtvis ett minsta utrymme på 121 cm mellan hjulhusen och 85-100 cm eller mer vid sidodörren. BEKS utnyttjar detta faktum på ett smart sätt när man väljer de dimensioner som erbjuds kunderna.

BWM overbouw - BEKS Systems

Är lådsystemet hållbart?

Eftersom systemet är lätt att eftermontera kan det användas i flera generationer av bilar. Det är vanligt att eftermontera två eller flera gånger. Att välja BEKS är ett val för årtionden!

10 Year Warranty

FAQ - Design

Scroll to top